Tarımda yeni dönem resmen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak, hepsini üretime kazandıracağız” sözleriyle çalışmaları hızlanan sözleşmeli üretim yürürlüğe girdi. Stratejik bir sektör olan tarımın planlı bir şekilde üretilmesini içeren Tarım Kanunu, bu planlı üretimi de sözleşmeli üretimle mümkün kılıyor. Firmalar ve üreticiler arasında karşılıklı bir sözleşmeyle yürütülecek olan sözleşmeli üretim, üretici ve alıcıyı korurken, Türkiye tarımının da öngörülebilir olmasını sağlayacak.

YÖNETİM SİSTEMİ
Ekilmeyen 1.5 hektarlık arazinin kiralanarak üretime kazandırılmasını ve gıdada fiyat istikrarını üretici ve tüketici yararına sağlayacak olan sözleşmeli üretim, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulacak Sözleşmeli Üretim Yönetim Sistemi’nde toplanan tarımsal verilerle yürütülecek. Bakanlık, sözleşmeli üretim yönetim sistemini kurmak, işletmek ve bu sistemin ilgili diğer kayıt sistemleriyle entegrasyonuna yönelik çalışmalar yapmakla yükümlü olacak. Sözleşmeli üretime ilişkin istatistiksel bilgileri toplayacak, değerlendirecek ve sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

İRADE SERBESTİSİ ESAS
Sözleşmeli üretimde irade serbestisi esas kabul edilirken, salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun olarak ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, ihtiyaç halinde Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün grupları sözleşmeli olarak üretilecek. Bakanlık sözleşmeli üretimi kayıt altına almak için sözleşmeli üretim yönetim sistemini kuracak ve işletecek.

SİGORTA YAPTIRILMASI ZORUNLU
Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olacak. Tarım sigortalarının kapsamı ve şartlarına dair esaslar tarımsal üretim sözleşmesinde düzenlenecek. Üretim sürecinde alıcı tarafından görevlendirilen kişilerce verilen teknik destek kapsamındaki hizmetlerin maliyeti alıcı tarafından karşılanacak, hiçbir şekilde üreticiye yansıtılamayacak. Sözleşme kapsamında alıcı tarafından üreticiye bedelsiz olarak sağlanan girdiler üretimin yapılacağı yerin dışında kullanılamayacak. Sözleşmeye sonradan dâhil olan üye veya ortaklar, sözleşmenin tüm şartlarına uymakla yükümlü olup sözleşme ekinde yer alan üye veya ortak listesine eklenecek. Alıcı tarafından üreticiye teslim edilen girdiler temin edildiği güne ait fiyat ile avans olarak kabul edilecek. Üretici söz konusu fiyattan girdiyi kabul edip etmemekte serbest olacak.

KAYNAK: SABAH

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx