Kur muhafazalı mevduatta şirketlerin vergi avantajı resmileşti

TBMM Genel Kurulu’nda evvelki gün kabul edilen “Bankacılık Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kredi kuruluşları TMSF tarafından sigorta ediliyor

Kanuna nazaran; kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve iştirak fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilecek.

Ticari mevduat sigorta kapsamına dahil edildi

Sigortaya tabi mevduatın kapsamı genişletildi. Daha evvel yalnızca gerçek bireylere ilişkin olan mevduat ve iştirak fonu meblağları sigorta kapsamında iken yapılan değişiklik ile resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve iştirak fonu meblağları sigorta kapsamına dahil edildi.

Fonlarının kapsamı ve fiyatını TMSF belirleyecek

Sigortaya tabi olacak mevduat ve iştirak fonlarının kapsamı ve meblağı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Konseyi tarafından belirlenecek. Risk temelli sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve iştirak fonunun binde 20’sini aşamayacak.

TMSF bünyesinde yeni daireler ve müdürlükler kurulacak, kurumun idari yapılanmasındaki vazife dağılımı yeni kurulacak ünitelere nazaran yine düzenlenecek.

TMSF Şurası, kendisine tahsis edilen kaynakları, devlet aleyhine açılan milletlerarası davaların takibine ait Cumhurbaşkanlığı’nca verilen vazife ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanacak.

Kur muhafazalı mevduatta şirketlere uygulanan vergi avantajının müddeti uzatıldı

ANKA’nın haberine nazaran, döviz tevdiat hesaplarını Türk Lirası’na çevirerek kur muhafazalı mevduata yatıran şirketlere uygulanan vergi avantajının müddeti de uzatıldı. Buna nazaran; mevduatı en az üç ay vade ile kıymetlendiren şirketlerin periyot sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde ettikleri faiz ve kâr hissesi ile öteki karlarına kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

Uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı’nda

Cumhurbaşkanı’na bu istisnanın mühletini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022’ye kadar uzatma yetkisi de verildi. Kelam konusu istisnalar, 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.

Belediyelerin ödemedikleri borçları vergi hisselerinden kesilebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve mahallî seçimlerden evvel büyükşehir belediyelerine devredilen kent içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen fiyatlar, belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak hisselerden yüzde 5’i aşmayacak biçimde kesilecek. Bu meblağa yeniden Cumhurbaşkanı karar verecek, lakin azami yüzde 5 olacak.

Mahkumların koronavirüs müsaade mühleti 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı

Açık cezaevinde kalırken koronavirüs önlemleri kapsamında salıverilen ve müsaadelerin 31 Mayıs’ta sona erecek olan mahkumların müsaadeleri 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi halinde bu müddet, Sıhhat Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her kezinde 2 ayı geçmemek üzere 19 defa uzatılabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.