Bartın Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile işçi arıyor! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Bartın Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Ofis İşçisi, Paklık Vazifelisi, Sürücü, Koroma ve Güvenlik Vazifelisi, Mühendis ve Teknisyen takımlarında istihdam sağlayacak olan üniversite, adaylardan en az lise mezunu olma koşulu aranıyor. Yayınlanan ilanda müracaat kaideleri ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntılar açıklanırken müracaatta bulunacak adayların en az  KPSS puana sahip olmaları gerekiyor.

SON MÜRACAAT NE VAKİT BİTECEK?

Bartın Üniversitesi, işçi alımı başvuruları 22 Haziran 2022 tarihi prestiji ile başlatıp, 18 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adayların müracaat formu ve ilanda başvuracakları konum için istenilen evraklar ile birlikte şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Sözleşmeli İşçi Durumlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar;

 • Eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu,

 • Özgeçmiş,

 • 2020 KPSS Sonuç Evrakı,

 • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

 • Adli Sicil Dokümanı, (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

 • Güvenlik çalışanı için geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı,

 • Tecrübe istenilen konumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe dokümanı (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen konumun uyumlu olması kaidedir.)

 • Sertifika/Belge istenilen konumlar için ilgili dokümanın aslı yahut onaylı sureti,

 • Askerlik Durum Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

 • Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

 • Diploma yahut Mezun Dokümanı, (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

 • Ehliyet istenilen konum için şoför evrakı,

 • Başvuru müddeti içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik vazifelisi durumları için vücut kitle endeksini gösterir dokümanın aslı (resmi yahut özel sıhhat kuruluşlarından/merkezlerinden müracaat mühleti içerisinde alınan dokümanda uzunluk uzunluğu ile vücut kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

 • “Bu konumda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine nazaran çalıştırılacaklardır.” kuralı istenen durumlar için misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek beden ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı olarak çalışabileceğine ait resmî yahut özel sıhhat kurumlarından alınmış durum bildirir sıhhat şurası raporu. (Bu doküman sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak, 

 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

 • 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.